Skip directly to content

KNOWLEDGE

ปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก ประกอบกับวิถีชีวิตของคนในสังคมก็ดำเนินไปอย่างเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขันกันมากขึ้น นอกจากนี้ในแต่ละวันก็ยังมีกิจกรรมให้ทำมากมาย เป็นเหตุ ให้ผู้สูงอายุ ...
แคโรทีนอยด์ พบมากในพืช ผัก ผลไม้ มีคุณสมบัติเป็นทั้งสารต้านอนุมูลอิสระ แคโรทีนอยด์มีหลายชนิดแต่ละชนิดก็ให้คุณค่า ทางสารอาหารที่เป็นประโยชน์แตกต่างกัน ...
ภาวะพร่องสุขภาพ นี้ พบได้ในคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะในวัยทำงานและผู้สูงวัย สาเหตุหลักอาจมาจาก “ภาวะการขาดวิตามินและเกลือแร่เพียงเล็กน้อย” หรือที่เรียกว่า พร่อง (Sub-optimal level) ...