Skip directly to content

FAQs / คำถามที่พบบ่อย

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเซนทรัมควรทานวันละกี่เม็ด?
# - เซนทรัมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ เซนทรัม ซิลเวอร์ 50+ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทานวันละ 1 เม็ด หลังอาหาร
- เซนทรัมฟรุ๊ตตี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทานวันละ 2 เม็ด
เพราะอะไรที่ข้างกล่อง เซนทรัมฟรุ๊ตตี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเขียนว่า “คำเตือน เด็กและสตรีมีครรภ์ ไม่ควรรับประทาน ” ในกรณีนี้เด็กสามารถทานได้ไหม?
# - สามารถทานได้ เพียงแต่เป็นข้อกำหนดขององค์การอาหารและยา (อย.) ที่ผลิตภัณฑ์วิตามินและเกลือแร่รวมต้องระบุคำเตือนนี้
การทานวิตามินและแร่ธาตุในปริมาณสูง มีอันตรายใช่หรือไม่?
# - ไม่แนะนำให้ทานในปริมาณที่เกินกว่ากำหนด เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้ ผลิตภัณฑ์เซนทรัมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้วิตามินและเกลือแร่ที่จำเป็นต่อร่างกายในปริมาณที่ไม่เกินกว่า ค่าที่กำหนดซึ่งไม่ทำเกิดอันตรายต่อร่างกาย (อ้างอิง: Institute of Medicine, Dietary Reference Intake Reports, 1997-2004)
หากทานเซนทรัมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือเซนทรัม ซิลเวอร์ 50+ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือเซนทรัมฟรุ๊ตตี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นประจำอยู่แล้ว สามารถรับประทานสารเสริมอาหาร หรือวิตามินชนิดอื่นได้หรือไม่่?
# - ตามคำแนะนำของปิรามิดสารเสริมอาหารจากสถาบันวิจัยสารอาหาร Council for Responsible Nutrition (CRN) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้คำแนะนำว่าควรทานวิตามินและ เกลือแร่รวมเป็นประจำ แล้วอาจเสริมแคลเซียม สารแอนตี้ออกซิแดนซ์ สารเสริมพิเศษตามความต้องการ แต่ทั้งนี้ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญถ้าหากคุณทานผลิตภัณฑ์หลาย ๆ ตัวพร้อมกัน
การทานเซนทรัมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือเซนทรัม ซิลเวอร์ 50+ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือเซนทรัมฟรุ๊ตตี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีโอกาสเกิดอาการ แพ้ได้หรือไม่่?
# - ได้ หากผู้ทานมีประวัติการแพ้วิตามินหรือแร่ธาตุ
ทำไมทานเซนทรัมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือเซนทรัม ซิลเวอร์ 50+ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือเซนทรัมฟรุ๊ตตี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้ว ปัสสาวะเป็น สีเหลืองหรือเขียว และจะเป็นอันตรายไหม?
# - เนื่องจากร่างกายมีการขจัดวิตามินที่เกินความต้องการของร่างกาย โดยเฉพาะกลุ่มวิตามินบี หากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับปัสสาวะสีเหลือง เขียว ให้ปรึกษาแพทย์
เป็นธาลัสซีเมีย สามารถทานเซนทรัมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือเซนทรัม ซิลเวอร์ 50+ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือเซนทรัมฟรุ๊ตตี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ ไหม?
# - ไม่แนะนำ เนื่องจากในเซนทรัมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือเซนทรัม ซิลเวอร์ 50+ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือเซนทรัมฟรุ๊ตตี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีแร่ธาตุเหล็กเป็นส่วนประ กอบจึงไม่แนะนำให้ทาน “บุคคลที่เป็นธาลัสซีเมียหากต้องการทานวิตามินและเกลือแร่เสริมควรปรึกษาแพทย์”
การทานอาหารให้ถูกสัดส่วนในแต่ละวันก็เพียงพอแล้ว ไม่จำเป็นต้องทานวิตามินเสริม?
# - การทานวิตามินไม่สามารถทดแทนการทานอาหารได้ การทานอาหารที่สมดุลย์เป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้ร่างกายแข็งแรง แต่การทานวิตามินและเกลือแร่รวมนั้น เป็นการช่วยให้ร่างกาย ได้รับวิตามินและเกลือแร่ที่ขาดหายไป