Skip to main content

Knowledge

ระวังผู้สูงอายุขาดสารอาหาร

ปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก
ประกอบกับวิถีชีวิตของคนในสังคมก็ดำเนินไป
อย่างเร่งรีบ …

สุดยอดสารพฤกษเคมี Carotenoid

แคโรทีนอยด์ พบมากในพืช ผัก ผลไม้
มีคุณสมบัติ เป็นทั้งสารต้านอนุมูลอิสระ
แคโรทีนอยด์มีหลายชนิด แต่ละชนิดก็ให้คุณค่า
ทางสารอาหารที่เป็นประโยชน์แตกต่างกัน …

ประโยชน์ของวิตามินและเกลือแร่ กับบทบาทในระบบภูมิคุ้มกัน

การที่ร่างกายได้รับวิตามินและเกลือแร่อย่างเพียงพอในแต่ละวันนั้น  นับว่าเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ …

วิตามินรวมสำคัญจริงหรือ ?
สำหรับวัย 50+

ต้องยอมรับว่าเมื่ออายุเดินทางเข้าสู่เลข 5 ร่างกายย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างชัดเจน และการเปลี่ยนแปลงนั้นก็ล้วนแต่เป็นทางลบ ทั้งลุกนั่งลำบาก ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อถดถอย…

ภูมิคุ้มกันเป็นสิ่งสำคัญ
ในวัยทำงาน

สารอาหารเป็นสิ่งที่มีผลต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะวิตามินและเกลือแร่ต่างๆ จากการศึกษาวิจัยพบว่า วิตามินและเกลือแร่สำคัญ หลายชนิด ที่มีบทบาทสำคัญในระบบภูมิคุ้มกัน