Skip to main content

Sub Optimal Health

  

ภาวะพร่องสุขภาพ นี้ พบได้ในคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะในวัยทำงานและผู้สูงวัย สาเหตุหลักอาจมาจาก “ภาวะการขาดวิตามินและเกลือแร่เพียงเล็กน้อย” หรือที่เรียกว่า พร่อง (Sub-optimal level) ซึ่งการขาดในลักษณะนี้ร่างกายจะไม่แสดงความผิดปกติออกมาให้เห็นเป็นโรคอย่างชัดเจนทันทีทันใด แต่อาจมีผลบั่นทอนสุขภาพ และทำให้คุณภาพชีวิตลดลง อาการเสื่อมที่เกิดขึ้นจะค่อยเป็นค่อยไป เริ่มรู้สึกอ่อนเพลียไม่สดชื่น โดยมักจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการเผาผลาญพลังงานที่ไม่สมบูรณ์ เช่น ร่างกายเกิดภาวะพร่องเหล็ก หรือโฟเลท และวิตามินบี 12 ถ้าไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพก็จะไม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคใดๆ แต่ภาวะการพร่องนี้จะส่งผลให้การผลิตเม็ดเลือดแดงลดลง ทำให้การขนส่งออกซิเจนไปยังเซลล์ต่างๆในร่างกายลดลง รวมทั้งกระบวนการเผาผลาญสารอาหารให้ได้พลังงานลดลง จึงส่งผลให้อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ไม่สดชื่น หรือภาวะที่ร่างกายพร่องวิตามินเอ สังกะสี หรือวิตามินซีก็จะส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ทำให้ร่างกายติดเชื้อ เป็นหวัด เจ็บป่วยได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งวิตามินที่คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาโดยไม่รู้ตัว ได้แก่ ภาวะพร่องวิตามินดี ซึ่งวิตามินดีมีบทบาทสำคัญในการป้องกันหรือลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคสมองเสื่อม โรคกระดูกพรุน เป็นต้น

ดังนั้น จึงควรให้ความสำคัญกับการรับประทานวิตามินและเกลือแร่ต่างๆ ในแต่ละวันให้เพียงพอ เพื่อป้องกันหรือบำบัดภาวะ Sub-optimal Health จากการขาดวิตามินและเกลือแร่แบบพร่อง (Sub-optimal level) โดยสาเหตุหลักที่ทำให้คนส่วนใหญ่ได้รับวิตามินและเกลือแร่ไม่เพียงพอ อาจเนื่องมาจาก...

  • การดำเนินชีวิตที่เร่งรีบ ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค เช่น งดอาหารเช้า ซึ่งเป็นมื้อสำคัญที่สุด การรับประทานอาหารจานด่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่ำ หรือแม้แต่การรับประทานอาหารนอกบ้าน ไม่ได้ทำอาหารรับประทานเอง ซึ่งอาจจะไม่ได้รับสารอาหารครบถ้วนเมื่อเทียบกับอาหารที่ปรุงสดใหม่
  • การรับประทานผักผลไม้ไม่เพียงพอตามปริมาณที่แนะนำในแต่ละวัน คือวันละ 400 กรัม หรือประมาณ 5-7 กำมือ
  • ภาวะเจ็บป่วยต่างๆ ทำให้ไม่สามารถรับประทานอาหารได้อย่างครบถ้วน
  • อายุที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ระบบการย่อยและการดูดซึมทำงานได้ลดลง
  • การควบคุมน้ำหนัก ทำให้จำกัดการรับประทานอาหารน้อยลง หรือจำกัดการรับประทานอาหารประเภทไขมัน ก็ทำให้เสี่ยงต่อการพร่องวิตามินที่ละลายในไขมัน (A, D, E, K)
  • กระบวนการปรุงประกอบอาหารต่างๆ ที่ใช้ความร้อนสูง ก็มีผลให้วิตามินและเกลือแร่เสื่อมสลายไป
  • การรับประทานยาบางชนิดต่อเนื่อง เป็นเวลานาน เช่น ยาคุมกำเนิด เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้เสี่ยงต่อการขาดหรือพร่องวิตามินและเกลือแร่ต่างๆ ได้ ดังนั้นการใช้วิตามินและเกลือแร่รวมเสริม จึงอาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดี ในการช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงต่อภาวะพร่องสุขภาพ ที่จะนำไปสู่โรคเรื้อรังต่างๆ ได้

โดยสรุป แนวทางของการมีสุขภาพดี หรือภาวะสุขภาพสมบูรณ์สูงสุด (Optimal Health) นั้น ควรเริ่มจากการได้รับวิตามินและแร่ธาตุที่เพียงพอต่อ ความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน โดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้หลากหลายและเพียงพอ หรือเสริมด้วยวิตามินและเกลือแร่รวม รวมถึงออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ดื่มน้ำสะอาด และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เพียงเท่านี้คุณก็จะมีสุขภาพที่ดี ชีวีตที่ยืนยาวได้ไม่ยาก