Skip to main content

วัย50+ เตรียมภูมิให้พร้อมก่อนฉีดวัคซีน

เนื่องจากการขาดสารอาหาร โดยเฉพาะวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ในวัย 50+ จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและการตอบสนองต่อการฉีดวัคซีน วัยเก๋าจึงควรเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินและแร่ธาตุรวมให้ครบ ไม่ใช่แค่ตัวใดตัวหนึ่ง กับวิตามินรวม A-Zinc คุ้มในเม็ดเดียว!